Jakub Stankowski realizator warsztatu : program profilaktyczny Unplugged

Jestem zaangażowany w to co robię a moim celem jest wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży. Jest przekonany, że przez odpowiednie wsparcie i odpowiednie narzędzia może przyczynić się do tworzenia zdrowych i zrównoważonych społeczności. 

Posiadam wykształcenie w dziedzinie Psychologii w biznesie, co umożliwia mi łatwiejszy kontakt z osobami dorosłymi jak i młodszymi. Dobrze rozumiem mowę ciała oraz komunikaty niewerbalne jak i werbalne. Od ponad pół roku pracuje jako trener profilaktyki, gdzie zdobyłem cenne doświadczenie podczas prowadzenia warsztatów w szkołach podstawowych, łącznie spędzając ponad 230 godzin na zajęciach. Tematami zajęć były m.in. zagrożenia w Internecie, redukcja stresu, asertywność, przemoc oraz depresja. Moja praca nie ogranicza się tylko do szkół podstawowych, ponieważ na ten moment mam ponad 100 godzin doświadczenia pracy w przedszkolach realizując program rekomendowany “Poruszające bajki o emocjach”. Jestem wrażliwy na potrzeby najmłodszych członków społeczności edukacyjnej co przyczynia
się do stworzenia pozytywnych relacji z dziećmi i efektywnym prowadzeniem zajęć.

Zaczynając swoją przygodę w Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce odbyłem szkolenie zakończone certyfikatem pt.” Wprowadzenie do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą metodą CDP”, które miało znaczący wpływ na mój styl prowadzenia szkoleń a także wartości jakimi się kieruje prowadząc zajęcia. Posiadam certyfikat z programu “Unplugged”, który koncentruje się na edukacji w zakresie zdrowia, w szczególności na tematyce uzależnień. Tak jak wspominałem wyżej, mam certyfikat z programu “Poruszające bajki o emocjach” dzięki któremu dzieci w wieku 4-6 lat uczą się o emocjach – nazywać, rozpoznawać i radzić sobie z nimi.