Jasienica Rosielna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy Rosielnej

Szkolenie GRRPA prowadzone było w sposób bardzo ciekawy i rzeczowy […] Uczestnicy szkolenia wyrażali bardzo pozytywne opinie kierowane do prowadzącego […]

Zobacz rekomendację