Jasło

Szkoła Podstawowa nr 12
w Jaśle

Program rekomendowany Domowi Detektywi. Prowadząca szkolenie dla nauczycieli wykazała się dobrym przygotowaniem pod względem merytorycznym i organizacyjnym oraz umiejętnością budowania atmosfery sprzyjającej efektywnej pracy w grupie. Cele szkolenia zostały w pełni zrealizowane, a uczestnicy wyrazili pozytywną opinię na temat zajęć.

Zobacz rekomendację