Jestem wolny mam przewagę

Tematyka: uzależnienia, środki psychoaktywne, profilaktyka uzależnień
Forma zajęć: warsztat/ prelekcja
Czas trwania: 135 min./ 90 min/ 45 min.

Warsztaty profilaktyczne. Prowadzący te zajęcia psycholodzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że mają do czynienia z grupą szczególnie narażoną na kontakt z używkami. A przy tym wyjątkowo oporną na wszelkie moralizatorstwo i straszenie odległymi konsekwencjami. Dlatego też warsztaty te różnią się dość istotnie od typowych spotkań profilaktycznych, jakie są często organizowane w szkołach. Panująca w ich trakcie atmosfera swobody i otwartości pozwala trenerowi w skuteczny sposób dotrzeć do młodych ludzi i nawiązać nić wzajemnego zrozumienia opartego na zaufaniu. Dzięki temu staje się on nieskończenie bardziej wiarygodny, kiedy przekonuje, że wypicie piwo czy zapalenie jointa z kolegami nie świadczy o dorosłości, ale o jej braku. Wspomagają go w tym – niezwykle ważne podczas tych warsztatów – techniki dramowe, dzięki którym gimnazjaliści niejako na własnej skórze mogą poczuć drastyczne skutki zaprzedawania się w niewolę substancjom psychoaktywym.