Kamienna Góra- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych o udowodnionej skuteczności

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych/ badania społeczne

Autorski pakiet 4S – Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców napojów alkoholowych.

Urząd Gminy Kamienna Góra zaświadcza, iż Firma ,,Centrum Działań Profilaktycznych” z siedzibą w Wieliczce przy ulicy Kościuszki 39a przeprowadziła w miesiącu luty 2020 roku na terenie Gminy Kamienna Góra autorskie szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – Pakiet ,,4S” (Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców”). W ramach powyższego w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzono audyt  z udziałem Tajemniczego  Klienta,  a następnie szkolenie sprzedawców dotyczące konsekwencji sprzedaży alkoholu nieletnim, po którym ponowiono audyt. W ramach Pakietu ,,4S” Firma CDP sporządziła raport z wyników przeprowadzonego szkolenia, jak również ,,Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Kamienna Góra” .

Według opinii tut. Urz du Gminy Firma CDP wykonała usługę w sposób rzetelny i profesjonalny przy zachowaniu należytych terminów.

Podsumowując doświadczenie ze współpracy z Firmą ,,Centrum Działań Profilaktycznych” w Wieliczce Urząd Gminy Kamienna Góra może stwierdzić, ze jest ona gwarantem wysokiej jakości realizowanych przez nich usług.

https://cdp-szkolenia.pl/wp-content/uploads/2022/05/Referencje-Sprzedawcy-i-Diagnoza-Kamienna-Gora-2020.pdf