Katarzyna Kruczek

Dyrektor przedszkola, nauczyciel. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Ukończyła również Kurs Kwalifikacyjny Organizacji i Zarządzania Oświatą.

Kilkuletnia praca w roli nauczyciela i wychowawcy w szkole podstawowej oraz w przedszkolu pozwoliła Katarzynie zdobyć bezcenne doświadczenie w pracy z najmłodszymi, którym to chętnie dzieli się z innymi pracownikami CDP. Nie spoczywa jednakże na laurach i stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach i kursach z zakresu edukacji najmłodszych, praw dziecka oraz zarządzania placówkami oświatowymi.

Jest osobą otwartą, pogodną i ,,zawsze uśmiechniętą”, co sprawia, że z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi, które czują się przy niej bezpieczne i wartościowe. W swojej pracy najwięcej uwagi poświęca rozwojowi kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka, starając się w tym celu wdrażać i sprawdzać nowe metody, a także doskonalić te już wypróbowane.

Interesuje się przyrodą i ekologią, co ma bezpośrednie przełożenie na jej podejście do wychowywania dzieci. W przedszkolu wdraża bowiem planową i świadomą edukację ekologiczną, dzięki czemu u najmłodszych kształtuje wiele cennych postaw i wartości. Z dużą przyjemnością pomaga przedszkolakom odkrywać świat poprzez eksperymentowanie i obcowanie z naturą, starając się, aby każdy ich dzień nową, interesującą przygodą. Realizuje behawioralne programy profilaktyczne dla najmłodszych.