Kikół

Szkoła Podstawowa
w Ciełuchowie – warsztaty profilaktyczne

Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób ciekawy i atrakcyjny. Uczniowie chętnie brali w nich udział. Prowadzący potrafił zachęcić dzieci do własnych przemyśleń i zabierania głosu.

Zobacz rekomendację