Klaudia Łytkowska
realizatorka: program profilaktyczny debata.

Pedagog, trenerka w Centrum Działań Profilaktycznych. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studiów licencjackich  z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Ukończyła podstawowe szkolenie z Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz zaawansowane szkolenie z Treningu zastępowania agresji, uzyskując tytuł profesjonalnego certyfikowanego trenera treningu zastępowania agresji. Prowadziła profilaktykę dla młodzieży dotyczącą tematyki wybranych uzależnień, agresji, cyberprzemocy, tolerancji, poczucia własnej wartości, relacji itd. 

Aktualnie wciąż prowadzi warsztaty profilaktyczne dla uczniów i szkolenia nauczycieli i rodziców w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej. 

Posiada uprawnienia do realizacji 3 programów znajdujących się w bazie programów rekomendowanych przez PARPA, ORE, KBPN i IPIN, tj. „Poruszające Bajki o Emocjach” i „Unpluuged”  a także uprawnienia do realizacji programu profilaktycznego „Debata”.