Kłodzko

Szkoła Podstawowa nr 2
w Kłodzku- Program Rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Szkolenie nauczycieli zostało zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym. Było dostosowane do specyfiki i potrzeb naszej placówki. Szkolenie w pełni zaspokoiło nasze potrzeby i oczekiwania, zarówno w zakresie kompetencji prowadzącego, jak i materiałów szkoleniowych oraz sposobów prowadzenia.

Zobacz rekomendację