Kłodzko Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych

Urząd Miasta w Kłodzku – szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych z audytem tajemniczego klienta.

[…] Szkolenie sprzedawców zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób niezwykle profesjonalny. Dobre przygotowanie prowadzącego oraz znajomość tematyki poparta doświadczeniem zawodowym umożliwiła przekazanie najistotniejszych zagadnień w sposób czytelny i zrozumiały. Uczestnicy ocenili, że szkolenie było potrzebne i spełniło ich oczekiwania.

Zobacz rekomendację