Kołaczyce

Liceum Ogólnokształcące
w Kołaczycach – szkolenie rady pedagogicznej, profilaktyka uzależnień

Zarówno młodzież, nauczyciele i rodzice zdobyli rzetelne informacje [na temat] uzależnień, ich rodzajów, skutków, przyczyn. […] Pan Daniel za pomocą wykładu i prezentacji uświadomił nauczycielom i rodzicom jaka ważny jest dobry kontakt z dzieckiem i wzajemne zaufanie, a także umiejętności spędzania wolnego czasu przez dziecko.

Zobacz rekomendację