Komorniki

Szkoła Podstawowa
w Komornikach warsztaty profilaktyczne dla uczniów

Złość da Ci w kość. Agresja i przemoc. Warsztatowa forma spotkań umożliwiła uczniom aktywny udział w dyskusji na temat omawianego zagadnienia. Stosowane podczas zajęć metody aktywizujące przyczyniły się do bardziej efektywnej i ciekawej pracy uczniów na lekcji.

Zobacz rekomendację