Komorniki – warsztaty profilaktyczne

Szkoła podstawowa w Chomęcicach  

Warsztaty profilaktyczne[…] wzbudzały zainteresowanie uczestników. Dzieci brały czynny udział w warsztatach […] wyniosły z nich informacje o sposobach radzenia sobie z agresją i przemocą.

Zobacz rekomendację