Kraszewice szkolenie sprzedawców 4s

Urząd Gminy Kraszewice zaświadcza, że Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Wieliczce przy ul. Kościuszki 39a przeprowadziła w okresie od sierpnia do grudnia 2021 r. na terenie Gminy Kraszewice szkolenie pn. „Autorski Pakiet 4 S — Sprawdzone, Skuteczne, Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych”. Firma w ramach umowy przeprowadziła audyt w punktach sprzedaży napojów alkoholowych z udziałem tajemniczego klienta, a następnie szkolenie sprzedawców dotyczące konsekwencji sprzedaży alkoholu nieletnim, po którym ponowiono audyt. Końcowym etapem współpracy było sporządzenie raportu z wyników przeprowadzonego szkolenia. 

Firma prawidłowo wywiązała się z realizacji umowy zawartej z Gminą Kraszewice.