Krościenko Wyżne

Gimnazjum w Krościenku Wyżnym – profilaktyka uzależnień, warsztaty profilaktyczne dla dzieci

Warsztaty profilaktyczne ,,W pułapce przyjemności” prowadzone były w sposób przystępny, dynamiczny i ciekawy, co wpłynęło na duże zainteresowanie uczniów tematem. […] Uczniowie chętnie słuchali prowadzącego, angażowali się w rozmowę i nawiązali z nim świetny kontakt.

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację