Krzeszyce

Szkoła Podstawowa
w Krzeszycach- program rekomendowany Domowi Detektywi.

Szkolenie dla nauczycieli  zostało przygotowane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Zapewniono materiały ćwiczeniowe i informacyjne.

Zobacz rekomendację