Kutno

Szkoła Podstawowa nr 6
w Kutnie

Szkolenia dla nauczycieli. Program rekomendowany Domowi Detektywi. Atmosfera panująca na szkoleniu sprzyjała wymianie doświadczeń i nabywaniu nowych umiejętności. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z materiałami wykorzystywanymi przy realizacji zajęć.

Zobacz rekomendację