Kutno

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Szkoła Podstawowa nr 6
w Kutnie

Szkolenia dla nauczycieli. Program rekomendowany Domowi Detektywi. Atmosfera panująca na szkoleniu sprzyjała wymianie doświadczeń i nabywaniu nowych umiejętności. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z materiałami wykorzystywanymi przy realizacji zajęć.

Zobacz rekomendację