Kutno

Szkoła Podstawowa nr 1
w Kutnie- Program rekomendowany Domowi Detektywi

Szkolenie nauczycieli program rekomendowany. Trener zadbał o twórczą atmosferę podczas spotkania, dzięki czemu wychowawcy mogli nie tylko zapoznać się z teoretycznym aspektem omawianego zagadnienia, ale wykazać się kreatywnością ważną przy praktycznej realizacji programu profilaktycznego.

Zobacz rekomendację