Łączna

Urząd Gminy w Łącznej – szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych zostało przeprowadzone rzetelnie i terminowo. Prowadzący wykazał się wiedzą i doświadczeniem z tematyki szkolenia, chętnie odpowiadał na zadawane pytania.

Zobacz rekomendację