Leszno

Szkoła Podstawowa nr 10
w Lesznie

Tematyka warsztatów profilaktycznych była bardzo interesująca – bardzo potrzebna. Uczniowie odpowiadali na pytania, byli zainteresowani, brali aktywny udział. Trener był dobrze przygotowany merytorycznie, dobrał właściwe metody, formy oraz środki. […] Świetny kontakt z uczniami pozwolił dzieciom skupić się na tematyce i aktywnie uczestniczyć w zaj[ęciach].

Zobacz rekomendację