Leszno

Szkoła Podstawowa nr 9
w Lesznie – warsztaty profilaktyczne, profilaktyka uzależnień

Wszystkie ważne i zgłaszane przez nas treści były […] uwzględnione. Dodatkowo prowadzący zostawił do dyspozycji pedagoga wiele cennych materiałów do wykorzystania na innych zajęciach. Przy takim podejściu do tematu profilaktyki liczymy na dalszą współpracę.

Zobacz rekomendację