Liszki

PRZEDSZKOLE ,,MAŁA AKADEMIA”
W LISZKACH – zajęcia profilaktyczne dla przedszkoli.

Spotkanie było prowadzone  […] w sposób profesjonalny, łączący cele z potrzebami jakie pojawiły się w grupie uczestników szkolenia. Uświadomiło nam konieczność ciągłego wzmacniania umiejętności komunikacyjnych […]

Zobacz rekomendację