Łomazy

Zespół Szkół w Łomazach – warsztaty profilaktyczne

Dziękujemy Panu Bogumiłowi za poświęcony czas, wyrozumiałość, serdeczność i wspaniałą atmosferę na zajęciach. Dzieci i młodzież miała okazję uświadomić sobie kilka ważnych spraw.
[…] Zajęcia były bardzo wartościowe i przydatne.

Zobacz rekomendację