Lubań

Szkoła Podstawowa w Jaryszewie – Program Rekomendowany Domowi Detektywi

Bardzo ciekawe szkolenie nauczycieli, pouczające.
Program aktywizujący uczniów, prowadzony w ciekawy i przystępny sposób. Obok problemu sięgania przez uczniów- dzieci po alkohol porusza wiele ważnych kwestii (np. siły reklamy, nacisku grupy rówieśniczej).

Zobacz rekomendację