Lubań

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Radostowie Średnim- Program rekomendowany Domowi Detektywi

Szkolenie nauczycieli. Bardzo ciekawe zajęcia, pouczające. Program aktywizujący uczniów, prowadzony w ciekawy i przystępny sposób. Obok problemu sięgania przez uczniów-dzieci po alkohol porusza wiele ważnych kwestii (np.siły reklamy, nacisku grupy rówieśniczej). Aktywny udział uczestników[…]

Zobacz rekomendację