Lubichowo

Szkoła Podstawowa w Lubichowie – warsztaty profilaktyczne „Złość da Ci w kość”

Trener prowadzący warsztaty profilaktyczne w doskonały sposób nawiązał kontakt z uczniami, co pozwoliło na możliwość swobodnego nazywania uczuć przez dzieci. Ciekawa forma zajęć […] spowodowała, iż uczniowie całym oddziałem chętnie pracowali.

Zobacz rekomendację