Lubin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie – szkolenie eksperckie

Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego, szkolenie GKRPA […] trener poruszał zagadnienia związane z zasadą interdyscyplinarności, rozpoznawaniem osoby pod wpływem środków psychoaktywnych, faktów i mitów dot. środków psychoaktywnych, czynników chroniących oraz czynników ryzyka, dialogu motywacyjnego. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny z uwzględnieniem potrzeb i sugestii uczestników.

Zobacz rekomendację