Lubliniec

Gimnazjum nr 2 w Lublińcu

Warsztaty profilaktyczne były dobrze przygotowane od strony merytoryczne. Prowadzący dynamicznie prowadzili zajęcia, reagowali adekwatnie do sytuacji, podążali za energią grupy. Tworzyli na zajęciach pozytywny klimat sprzyjający zainteresowaniu tematem.

Zobacz rekomendację