Magda Worońko-Mazik realizatorka: Program Domowych Detektywów

Doświadczona Menedżerka, certyfikowana Trenerka kompetencji miękkich, absolwentka
Psychologii w coachingu, studentka Psychoterapii, słuchaczka studiów podyplomowych z
Psychotraumatologii, pasjonatka bajki w rozwoju, poszerzaniu świadomości, certyfikowana
realizatorka szkoleń z programów rekomendowanych, profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych.

Certyfikaty:

07/2023 – Studio Psychologiczne Joanna Węglarz – Trener TUS 

01/2023 – Wprowadzenie do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą metodą CDP – Centrum
Działań Profilaktycznych 

02-06/2022 – Skuteczne metody i podejścia terapeutyczne zilustrowane konkretnymi narzędziami i
technikami – Centrum Kompetencji Forum Media Polska Sp. z o.o. 

11/2022 – Poruszające bajki o emocjach – GRUNTOWNIA CENTRUM DOBRYCH PRAKTYK, KARIMBA

09/2022 – Symulacja Biznesowa /Wschód Dzikiego Zachodu/ – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

03/2022 – Interwencja kryzysowa w nagłych sytuacjach życiowych w kontekście pomocy
terapeutycznej – Centrum Kompetencji Forum Media Polska Sp. z o.o.

Edukacja:

05/2023 – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Warszawie – studia podyplomowe
Psychotraumatologia
03/2023 – Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie – Psychologia ze
specjalnością Psychoterapia

11/2021 – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Warszawie – studia podyplomowe
Psychologia w coachingu
05-10/2020 – Szkoła Trenerów – Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Fundacji „CLEVER” i Szkoła
Trenerów I stopnia B.B.Kotlińscy