Marek Lachowicz - realizator: program profilaktyczny debata

Jest absolwentem Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Posiada certyfikat trenerski Wszechnicy UJ oraz kwalifikacje Ministerstwa Kultury i Sztuki w dziedzinie Animacji Kulturalnej. 

Jako konsultant wspierał wdrażanie zmian w organizacjach oraz procesów zarządzania wynikami pracy i rozwojem pracowników. Zajmował się także realizacją projektów animatorskich i kulturalno – oświatowych oraz warsztatów o charakterze profilaktycznym. Jest certyfikowanym trenerem programów rekomendowanych: “Debata”,  „Wspomaganie Rozwoju Psychospołecznego Dzieci Nieśmiałych”, „Wspomaganie Rozwoju Psychospołecznego Dzieci Nielubianych”, „Poruszające Bajki o Emocjach”, „Cukierki”, „Unplagged”. Przez sześć lat prowadził rodzinę zastępczą. 

 

Zakres prowadzonych przez niego szkoleń obejmuje między innymi: rozwój umiejętności menedżerskich, zarządzanie projektem i zmianami w organizacji, budowanie zespołu, rozwój efektywności osobistej, komunikacja, obsługa klienta. Prowadzi także szkolenia trenerskie oraz projektuje szkolenia, programy i gry szkoleniowe. 

Ponadto realizował projekty w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, profilaktyki uzależnień, profilaktyki zachowań agresywnych dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla nauczycieli, rodziców i wychowawców.

 

Współpracował z ośrodkami kultury i oświaty oraz z firmami i organizacjami takimi jak: Tesco, Pepsico, Frito Lay, Royal Canin, Fox Networks Group, Instytut Austriacki w Krakowie, Polskie Lasy Państwowe.