Marki

Szkoła Podstawowa nr 4
w Markach – warsztaty profilaktyczne behawioralne

Uczestnicy warsztatów profilaktycznych […] wyrażają bardzo pozytywne opinie o przebiegu zajęć warsztatowych. Zajęcia prowadzone punktualnie, dobrze zorganizowane, aktywizujące uczestników.

Zobacz rekomendację