Marta Kłoszewska-Myrda - warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Pracuje terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Uznając rodzinę, jako system, który, aby działać sprawnie potrzebuje dobrze działających poszczególnych części prowadzi również spotkania rodzinne i sesje wsparcia rodzicielskiego. Jest w trakcie całościowego szkolenia systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyła psychologię kliniczną na SWPS w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne w szkołach i przedszkolach oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Pracuje, jako psycholog i psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi im. J. Babińskiego. Prowadzi grupy terapeutyczne dla młodzieży, Trening Umiejętności Społecznych, grupę wsparcia dla kobiet w ciąży i młodych matek oraz warsztaty dla rodziców dzieci i nastolatków.