Marta Kłoszewska

Psycholog i promotor zdrowia. Absolwentka Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS). Ukończyła moduł specjalizacyjny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy psychologicznej dorosłym ofiarom przemocy oraz interwencji kryzysowych.Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT) – podejściu, w którym bazując na zasobach klienta, wspólnie z nim poszukuje optymalnego rozwiązania dla zaistniałej sytuacji życiowej.

Współpracowała z fundacją prowadzącą specjalistyczne poradnictwo dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, świadcząc pomoc psychologiczną dla osób będących w kryzysie, przeżywających kłopoty w życiu rodzinnym, w relacjach z partnerami oraz dziećmi. Specjalizuje się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej. Pracowała zarówno z ofiarami przemocy, jak i z osobami stosującymi przemoc.
Za kluczowe w roli trenera uznaje zapewnienie uczestnikom warsztatów i szkoleń poczucia bezpieczeństwa i stworzenie atmosfery otwartego dialogu. Wykorzystuje przy tym zdolność jednostkowego podejścia uwzględniającego dopasowanie oddziaływań do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników, tak w grupie dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Uparcie stawia na nieustający rozwój osobisty i zawodowy, dlatego cały czas inwestuje w podnoszenie swoich kwalifikacji.

Prywatnie miłośniczka zwierząt, w szczególności kotów.Twierdzi, że życie kocha ją ponieważ ona kocha życie. Nie lubi czekać na to, co przyniesie los, dlatego sama kształtuje rzeczywistość spełniając swoje marzenia. W wolnych chwilach uwielbia zatopić się w dobrej lekturze. Posiada uprawnienia do realizacji programu rekomendowanego Szkolna Interwencja Profilaktyczna.