Marzena Kita - realizatorka: program profilaktyczny Debata

Socjolog, profilaktyk i trener. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studentka ostatniego semestru studiów podyplomowych z zakresu : Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z profilaktyką społeczną w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. W latach 1992-1997 w trakcie całych studiów w Lublinie współpracowała z tamtejszą Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo, organizując i prowadząc międzynarodowe i lokalne programy integracyjne z młodzieżą, badania statystyczne na rzecz Fundacji oraz konferencje. Od 2018 r. jako pracownik Fundacji Motywacja i Działanie prowadziła warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w obszarze profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, przemocy, edukacji na rzecz praw dzieci, emocji, podejmowania właściwych wyborów. Autorka i realizatorka kilku projektów, w tym „ Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim”. Współpracuje z CDP od listopada 2022r. Ukończyła szkolenie trenerskie w Centrum Działań Profilaktycznych. Posiada uprawnienia do realizacji 3 programów znajdujących się w bazie Programów Rekomendowanych.