Mateusz Wojnarowicz realizator: program profilaktyczny Unplugged

Psycholog, trener oraz realizator badań społecznych. Certyfikowany realizator kilku programów profilaktycznych w tym rekomendowanych dla dzieci i młodzieży, takich jak „Unplugged”, „Debata”, czy „Poruszające Bajki o Emocjach”. Posiada uprawnienia pedagogiczne, przeszedł liczne szkolenia m.in. z metodyki Porozumienia Bez Przemocy (NVC), metod redukcji stresu (w tym program MBSR), a aktualnie jest w trakcie dwuletniego Studium Socjoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Działał w Polskim Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Psychologii, realizował staże zawodowe w placówkach oświatowych takich jak XXIII LO i SP nr 128 w Krakowie oraz Fundacji Baksztag. Zdobywał doświadczenie w pracy z ludźmi bezdomnymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pracował jako asystent rodzin w Fundacji Sustinae, a także z osobami niepełnosprawnymi w Stowarzyszeniu Familia. 

Uczestnik i autor projektów badawczych oraz grantów realizowanych przez zespoły badawcze działające w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik międzynarodowego programu naukowego JRP (Junior Research Project 2019/20) organizowanego przez European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA). Realizator badań i diagnoz społecznych, takich jak m.in.: Diagnoza Problemów Społecznych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w Mieście Elbląg, w Mieście i Gminie Szczebrzeszyn oraz Muszyna, w Gminie Kamienna Góra, a także  Diagnoza Potrzeb i Potencjału w Zakresie Usług Społecznych Gminy Goleszów. 

Wieloletni aktor oraz realizator projektów społeczno-edukacyjnych. Jego zainteresowaniami są teatr, kuglarstwo, taniec (improwizacja kontaktowa), podróże i żeglarstwo.