Międzybórz

Szkoła Podstawowa w Kraszowie – warsztaty profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne agresja i przemoc. Dzieci były zaangażowane, aktywne i otwarte na proponowane zabawy. […]Zajęcia […] były ciekawe, pomysłowe, oparte na działaniu i pracy ucznia. Z prowadzącym nawiązała się nić akceptacji i serdeczności.

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację