Międzyrzec Podlaski

Międzyrzec Podlaski – szkolenie dla nauczycieli profilaktyka uzależnień. 

Programy Rekomendowane – Szkolna Interwencja Profilaktyczna. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczestnicy aktywnie pracowali, ponieważ zadania budziły zainteresowanie i były niezwykle przydatne. Podczas omawiania prowadzący wskazywał kierunki działań. Podkreślał rolę komunikacji z uczniem i rodzicem oraz udzielania wsparcia w sytuacji kryzysowej.

Zobacz rekomendację