Mihaly Csikszentmihalyi

Mihaly Csikszentmihalyi (1934-)

Mihaly-CsikszentmihalyiAmerykański psycholog węgierskiego pochodzenia. Profesor uniwersytetu w Chicago, którego prace poświęcone szcześciu i kreatywności znalazły swój wyraz w niezwykle oryginalnej i płodnej koncepcji flow (przepływu). Flow jest to stan odczuwany przez osoby oddające się szeroko rozumianej działalności twórczej. Charakteryzuje go całkowite pochłonięcie wykonywaną czynnością, związane z nią uczucie przyjemnego pobudzenia i wiary w swoje możliwości. Jest to więc nic innego, jak najwyższy stopień motywacji wewnętrznej, która przekłada się na niemożliwe do osiągnięcia innym sposobem wyniki. Nie stanowi on jednak prostej sumy wzmocnień czerpanych z pracy czy nawet odczuwanaego w związku z nią szczęścia.

Swoje poglądy Csikszentmihalyi sformułował m.in. w książkach Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia czy Urok codzienności. Psychologia emocjonalnego przepływu. Jego naukowe dociekania oraz niegasnąca wiara w ludzki potencjał zaowocowały włączeniem się w zainicjowany przez Martina Seligmana nurt psychologii pozytywnej, którego jest gorącym zwolennikiem i propagatorem.