Mircze

Szkoła Podstawowa w Wiszniowie

Warsztaty profilaktyczne. Zajęcia prowadzone ciekawymi metodami. Prowadzący nawiązał doskonały kontakt z dziećmi. Potrafił zaciekawić i zainteresować wszystkich, nawet mało aktywnych i nieśmiałych. Uczniowie byli zaangażowani, chętnie wypowiadali się i brali udział.Cele warsztatów zostały osiągnięte. Warsztaty obejmował uzależnienia behawioralne.

Zobacz rekomendację