WARSZTATY O DOPALACZACH – NAJPIERW SIĘ ŚMIEJE, POTEM PŁACZĘ… O TYM JAK NISZCZĄ DOPALACZE

Tematyka: dopalacze
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Nieskuteczna wojna z dopalaczami trwa od lat. Kolejne regulacje prawne okazują się, jak dotychczas, niewystarczającym środkiem zaradczym. Jedyną sprawdzoną i skuteczną bronią w tej walce jest uzbrojenie najbardziej bezbronnych, czyli naszych podopiecznych, w wiedzę dotyczącą spustoszeń czynionych przez dopalacze. Wszystko po to, aby w kluczowym momencie, kiedy stykają się z nimi, potrafili w asertywny sposób odmówić. Podstawowym celem warsztatów jest nabycie przez uczniów wiedzy na temat zagrożeń płynących z zażywania dopalaczy oraz nabycie lub wzmocnienie umiejętności skutecznego opierania się pokusie ich zażywania. Uczniowie w warsztatowej formie zdobędą informacje dotyczące powstawania mechanizmu uzależnienia i skutków zażywania tego typu środków. Ważnym elementem zajęć jest uświadomienie uczestnikom, że od umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i budowania poczucia własnej wartości zależy w dużym stopniu odporność na pokusę łatwego uzyskania szybkiej ulgi za pomocą dopalaczy.

Dopalacze to substancje psychoaktywne wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. Najczęściej sięga po nie młodzież, żeby nie powiedzieć dzieci. Eksperymentowanie z dopalaczami często wynika z braku wiedzy na temat niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia, jakie niesie ze sobą używanie tych substancji. Ponadto dopalacze są bardzo łatwo dostępne w Internecie i tańsze od narkotyków, co dodatkowo zachęca młodych ludzi do ich zakupu.

opalacze, znane również jako substancje psychoaktywne zastępujące narkotyki (SPZN) lub nowe substancje psychoaktywne (NSP), są substancjami chemicznymi, które są zaprojektowane w taki sposób, aby naśladować działanie innych narkotyków, takich jak marihuana, kokaina czy amfetamina. Są one często sprzedawane jako „legalne” substancje odurzające, ponieważ zawierają składniki, które nie zostały jeszcze objęte kontrolą prawną.

 Dopalacze są niezwykle niebezpieczne i szkodliwe z wielu powodów:

  1. Nieprzewidywalność składu chemicznego: Dopalacze mogą zawierać różne substancje chemiczne, których skład i działanie mogą się różnić w zależności od partii, producenta i lokalizacji. Brak kontroli nad składem sprawia, że osoby używające dopalaczy narażają się na ryzyko niebezpiecznych interakcji chemicznych.
  2. Powikłania zdrowotne: Używanie dopalaczy może prowadzić do różnych powikłań zdrowotnych, takich jak problemy sercowo-naczyniowe, zaburzenia układu nerwowego, problemy psychiczne (np. psychozy, depresja, lęki), a nawet śmierć.

  3. Zatrucia – Ze względu na nieprzewidywalny skład i dużą siłę działania niektórych substancji chemicznych, użytkownicy dopalaczy są narażeni na ryzyko zatrucia.

  4. Brak dostępnych badań nad bezpieczeństwem: W przeciwieństwie do tradycyjnych narkotyków, które są przedmiotem badań nad bezpieczeństwem i skutkami ubocznymi, dopalacze zazwyczaj nie są testowane pod kątem bezpieczeństwa przed wprowadzeniem na rynek.

  5. Uzależnienie: Używanie dopalaczy może prowadzić do uzależnienia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, co może wymagać profesjonalnej interwencji i terapii.

  6. Prawne konsekwencje: Mimo że dopalacze mogą być reklamowane jako „legalne”, ich używanie w wielu krajach może być nielegalne i podlegać surowym karom prawnym.

  7. Wpływ na społeczeństwo: Używanie dopalaczy może negatywnie wpływać na życie społeczne, rodzinne i zawodowe użytkowników, a także prowadzić do problemów społecznych i kryminalnych.

W związku z tym, używanie dopalaczy jest niebezpieczne i niesie za sobą wiele ryzyk dla zdrowia i życia użytkowników. Dlatego też ważne jest prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu informowanie społeczeństwa o szkodliwości dopalaczy oraz promowanie zdrowych stylów życia i unikanie używania substancji psychoaktywnych.