NASZ WSPÓLNY SUKCES

Tematyka: pomoc uczniowi w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: od 1 godziny lekcyjnej

Czym jest sukces edukacyjny ucznia? Czy istnieje „metoda cud”, która pomoże nam go wypracować? Jakie techniki motywacyjne zastosować w pracy w klasie, by wzrosła motywacja uczniów do pracy na lekcjach? Szkolenie dla nauczycieli w formie warsztatu przedstawia psychologiczne podstawy motywacji i psychologię osiągnięć. Pozwala on przede wszystkim zrozumieć nauczycielom możliwe przyczyny negatywnych postaw uczniowskich. Pomaga zrozumieć, jakie strategie i zachowania prezentują zarówno uczniowie unikający pracy na lekcji, zalęknieni, jak i „klasowi przeszkadzacze” czy uczniowie zdolni. Szkolenie poszerza wiedzę na temat ról grupowych obserwowalnych w klasie i proponuje – zgodnie z głębokim rozumieniem motywów zachowań oraz psychologią behawioralną – różnorodne strategie pracy z dzieckiem zniechęconym do dalszego wysiłku edukacyjnego.