Niebylec

Gimnazjum w Gwoźnicy Górnej – warsztaty młodzież uzależnienia

Warsztaty profilaktyczne prowadzone profesjonalnie, z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów. Prowadzący umie nawiązać kontakt z uczniami, mówi jasno, zrozumiale, obrazuje omawiane problemy ćwiczeniami, które młodzi ludzie zapamiętają i wyciągną z nich właściwe wnioski.

Zobacz rekomendację