Niebylec

Szkoła Podstawowa w Bliziance – warsztaty profilaktyczne dla dzieci

Dzieci aktywnie włączyły się w tok zajęć, chętnie zadawały pytania prowadzącemu. Problematyka warsztatów oraz sposób przekazywania wiadomości dostosowany został do możliwości intelektualno-percepcyjnych uczniów.

Szkolenie z profilaktyki uzależnień pozwoliło zrozumieć rodzicom swoją rolę w procesie uświadamiania dzieciom konsekwencji uzależnień. […] Zajęcia zostały dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, prowadzone były w sposób interesujący.

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację