Niegosławice

Szkoła Podstawowa
w Gościeszowicach- warsztaty techniki zapamiętywania

Tematem szkolenia były emocje, zachowania, techniki zapamiętywania, sposoby i warunki uczenia się współpraca oraz współzawodnictwo. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, przejawiali zainteresowanie oraz nawiązali dobry kontakt z prowadzącym i rówieśnikami.

Zobacz rekomendację