Niegosławice

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Szkoła Podstawowa
w Gościeszowicach

Tematem szkolenia były emocje, zachowania, techniki zapamiętywania, sposoby i warunki uczenia się współpraca oraz współzawodnictwo. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, przejawiali zainteresowanie oraz nawiązali dobry kontakt z prowadzącym i rówieśnikami.

Zobacz rekomendację