Nowa Słupia

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pokrzywiance- warsztaty profilaktyczne behawioralne

[…]Przekazywane podczas warsztatów profilaktycznych treści ściśle korespondowały z aktualnymi potrzebami dzieci. [Trener] podczas zajęć przedstawił kilka sytuacji, zagrożeń i wskazał sposoby reagowania na nie. W czasie warsztatów prowadzonych z grupą młodszych dzieci, zajęcia zostały wzbogacone o warsztaty plastyczne, które podobały się dzieciom.

Zobacz rekomendację