Wilamowice

Gimnazjum Publiczne
w Pisarzowicach- Program Rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

[Prowadząca] w profesjonalny w sposób przygotowała nauczycieli do prowadzenia rozmów interwencyjnych z rodzicami i sporządzania kontraktu dla ucznia przy współpracy z rodzicami. W obrazowy sposób przedstawiła sytuację psychologiczną uczestników interwencji. Dziękujemy za przydatne szkolenie nauczycieli.

Zobacz rekomendację