Nowa Sól

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 1 w Nowej Soli – warsztaty profilaktyczne agresja i przemoc, profilaktyka uzależnień

Warsztaty profilaktyczne zostały przeprowadzone w sposób ciekawy dla uczniów z wykorzystaniem różnorodnych metod i środków dydaktycznych. Założone cele zostały w pełni zrealizowane.

Zobacz rekomendację