Nowe Brzesko

Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Brzesku – Szkolenie GKRPA, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie przez prowadzącego, tak część teoretyczna jak też warsztatowa.

Zobacz rekomendację