Nowogrodziec

Szkoła Podstawowa
w Nowogrodźcu – warsztaty profilaktyczne

Forma prowadzonych warsztatów profilaktycznych sprzyjała aktywności uczniów. Dzieci chętnie brały udział w proponowanych ćwiczeniach, wypracowywały konstruktywne wnioski.

Zobacz rekomendację