Nowy Dwór Mazowiecki

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Mazowieckim- Szkolenie Zespołu Interdycyplinarnego

Szkolenie pracowników.[…] Szkolenie skierowane było do członków Zespołu Interdyscyplinarnego i pracowników socjalnych. Prowadzący w sposób przejrzysty, bezpośredni potrafił nawiązać kontakt z uczestnikami oraz przekazać wiedzę.[Trener] profesjonalnie był przygotowany do prowadzonego szkolenia, w tym również części warsztatowej.[…] dzięki trenerowi udało się osiągnąć zamierzony cel.

Zobacz rekomendację